Poly

Tech

Bus

PolyTechBus

Pojízdná polytechnická dílna, která žákům mateřských a základních škol přibližuje krásu řemeslných oborů a podporuje manuální zručnost dětí. Pod vedením profesionálních mentorů si mohou sami vyzkoušet práce se dřevem, keramikou, barvami, obklady a mnohem více...

Jak to funguje?

Celkový program akcí je celý zaměřený na podporu polytechnické výchovy, velkým přínosem celého vzdělávacího programu je realizace přímo v prostředí jednotlivých pražských škol. EDUDODÁVKA je vybavena potřebným vybavením a materiálem k realizaci daných vzdělávacích bloků a cela tato pojízdná „učebna“ je dopravena na místo vzdělávací akce...

Více o nás

Témata výuky

Výuka je postavena, aby zaujala žáky mateřských a základních škol a hlavně dokázala dostat do povědomí žáků informace o profesích, které jsou v dnešní době na trhu práce v daleko menším procentu, než tomu bývalo po roce 1989. Cíleno je primárně na řemeslné a technické profese, žákům jsou popisovány výhody či nevýhody jednotlivých druhů povolání, ukázkou řemeslných prací a obrovskou výhodou je možnost žáka napřímo zapojit do výuky, aby viděl a vyzkoušel si jednotlivé náplně řemeslných oborů. Níže uvádíme ukázku některých činností, které v rámci výuky realizujeme.

Obkladač

V tomto vzdělávacím bloku si žáci vyrobí obrázek z mozaiky, který si sami namalují, nalámou si materiál, nalepí a následně vyspárují celý hotový výrobek.

Malíř

Děti se dozví o moderních způsobech malby interiérů, používání šablon, fresek a spoustu zajímavostí o tomto řemesle a samozřejmě si to samy vyzkouší.

Keramika

Práce s keramickou hmotou a zdobícími nástroji dětem přiblíží, jak je krásné tvořit originální výrobky, které zdobí nejednu domácnost.

Všechna řemesla a typy výuk najdete zde...

Všechna řemesla

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem objednat PolyTechBus pro Vaši školu či jinou příležitost nebo se jen dozvědět více informací, zašlete nám zprávu. Budeme Vás kontaktovat a vše společně probereme.

Děkujeme. Vaše zpráva byla odeslána.
Něco se pokazilo, vyplňte všechna pole a zkuste to prosím znova.